הייני בורנשטיין, האחרון לדור הנפילים של תנועת השומר הצעיר, הלך השבוע לעולמו בקיבוץ להבות הבשן.
עמר חכים השוה"צהייני עם סימון דה בובואר וסארטר מתוך הדף קיבוץ ברלין

תגובות לדף