גן שמואל מזון רוכשת את חברת "מיטב תעשיות רוטבים"
אהרון סוויסה - "ביזנעס"

חברת "מיטב תעשיות רוטבים" נמכרה ב-30 מליון ש"ח


חברת "גן שמואל מזון" הודיעה כי תרכוש את חברת מיטב תעשיות רוטבים תמורת 30 מליון ש"ח, מתוכם יועברו 25 מלש"ח באופן מיידי ו-5 מלש"ח יועברו לנאמן עד לקביעת התמורה על בסיס דו"חות 2017


אהרון סוויסה 04.12.2017 

עיסקה עם רוטב – אתמול נחתם הסכם בין חברת גן שמואל  לבין מיטב תעשיות רוטבים ומזון, לפיו תרכוש החברה את כל הנכסים והפעילות וכל הזכויות וההתחייבויות של מיטב (למעט התחייבויות שהוחרגו בהסכם), בתמורה לרכישה כאמור תשלם החברה למיטב סכום של 30 מיליון ש"ח, מתוכם יועברו 25 מיליון ש"ח באופן מיידי, ו-5 מיליון ש"ח יועברו לנאמן עד לקביעת התמורה הסופית על בסיס הדוחות הכספיים לשנת 2017.


כמו כן, התחייבה החברה לשלם למיטב תמורה נוספת בסך שלא יעלה על 5 מיליון שקלים, בתקופה של חמש שנים ממועד השלמת העסקה כתלות בעמידת הפעילות שתועבר ממיטב בתוצאות שנקבעו בהסכם. החברה תממן את הרכישה ממקורותיה העצמיים וממסגרות אשראי שוטפות. השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים ובכלל זה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקה, אשר אין כל וודאות כי יתקבלו.


מיטב הינה חברה פרטית שאיננה קשורה לחברה העוסקת בייצור ושיווק מזון בשוק המוסדי והקמעונאי, בהם רטבים וממרחים מסוגים שונים ובייצור מותגים פרטיים.

תגובות לדף