נתתי לה חיי גן שמואל שרים כוורת- יום העצמאות 2018
שרים : אמציה חנני, ישראל אדר, אילן בן שימול, מורדי חיימי, לייזר הרשקוביץ

תגובות לדף