רחל שפס - חלוץ
רחל שפס - חלוץ
  1/1/1885
  27/3/1950
הורה של  שרה פלפן.
מזהה  236
העתקת קישור