מנציח/ה: חנה לנדסמן
לזכר אבי
יעקב אברהם קסלר
נספה בטרזינשטאט
העתקת קישור