מנציח/ה: סנדר גלוברמן
לזכר אחי
משה ראובן, ברוך
אחותי אסתר
ובני משפחותיהם
העתקת קישור