מנציח/ה: רעיה מרמלשטיין
לזכר אבי
מנשה ליניבקר
אחי פייבל
העתקת קישור