מנציח/ה: שמחה אוורבוך-בנאור
לזכר אבי
נחום ליפא אוורבוך
אמי רבקה אוורבוך
ואחותי צפורה אוורבוך
שניספו ביערות פינסק ב-1942
העתקת קישור