מנציח/ה: שלמה ברונשטיין
לזכר הורי
צבי ברונשטין
שרה סוסה ברונשטין
העתקת קישור