מנציח/ה: אליעזר הרשקוביץ
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
אליעזר אלימלך
ושרה הרשקוביץ
אליהו ומרים פריד
העתקת קישור