מנציח/ה: עמי רדו
לזכר הסבים והסבתות
ובני משפחותיהם
אימרה רדו IMRE RADO
וארפד סנטו ARPA SZANTO
העתקת קישור