גן- שמואל 1920-1940 תצלומים מעזבונו של יהושוע הניג
ערך גידי סיון - ארכיון גן שמואל 2007
תגובות לדף