אסיפה כללית מיום 15.9.1933
נטע, יעל וגידי, ארכיון גן-שמואל

אירוע מכונן בתולדות גן שמואל

 

מתוך תיקי הארכיון משנת 1933, אספת קבוצת גן שמואל הדנה בשאלת התרחבות  הקבוצה, - מצאנו כנכון לפרסם באתר את הפרוטוקול המלא משיחת הקבוץ (אסיפה כללית) מיום 15.9.1933, הדנה האם לקבל את "קבוצת בנימינה" (הבנימינאים) לגן שמואל, ולאחר דיון ארוך מחליטה, ובהצבעה אישית של כל חבר וחבר(!) בחיוב.  נראה לנו שאפשר בהחלט לראות בשיחה זו כאירוע מכונן, שקבע במידה רבה את התפתחותה של גן-שמואל עד היום."

נטע יעל וגידי
ארכיון גן-שמואל

 

 

אסיפה כללית מיום 15.9.1933

שיחת קיבוץ - דיון האם לקבל את "קבוץ בנימינה" לגן שמואל

 

 

על סדר היום שאלת ההתרחבות.

 

צדוק (צשק רוזנטל): בתור יושב ראש, בהתאם להחלטה של האסיפה האחרונה, מציע לאנשים שאספו ידיעות על שני הקיבוצים שבאים בחשבון בשביל איחוד איתנו, כלומר, "גורדוניה" ו"קיבוץ בנימינה", למסור את הידיעות הללו לאסיפה.

 

יהושע ז. (יהושוע זיידנברג):  מציין שאנשים שהכירו את האנשים מ"קיבוץ בנימינה", מזמן בואם ארצה, מוצאים בהם שינוי רב לטובה. הוא מצידו ממליץ מאוד בעד קבלתם, היות ואינו מאמין שנצליח למצוא חומר אנושי שיתאים לנו יותר מהם.

 

יוסף מנצר (מינצר): לא מודאג שאנחנו הערב מוכרחים לבוא לידי החלטה ברוכה אם יש ברצוננו להתאחד עם "קיבוץ בנימינה". אינו רואה דרך אחרת לפנינו מאשר להתאחד עם הקיבוץ הזה.

 

רודי (אמנון זעיר):  שואל אם האיחוד עם "קיבוץ בנימינה" לא יביא איתו התחייבויות ידועות במובן פוליטי.

 

יהושע ה. (יהושוע הניג):  לפי התקנות של הקבוץ הארצי כל אחד מחברי הקבוץ הארצי חופשי במצפונו. האיחוד עם "קיבוץ בנימינה" מוצא אותו למתאים לאיחוד איתנו מבחינות חברתיות ומשקיות.

 

משה (אפשטיין):  למרות חוסר כל התחייבות מובן לו שנראה תוצאות שהאיחוד עם "קיבוץ בנימינה" תהיה כניסה של משקנו לקבוץ הארצי, ולכן מציע ראשית כל לדון על כך עד כמה שקבוצת גן-שמואל מסכימה להיכנס לגוף פוליטי ידוע.

 

ישראל (אדיב):  שם נקודת הכובד על שאלה: עד כמה אפשרי בשבילנו לקבל בבת-אחת 40 איש נוספים. אינו מתאר לעצמו שבמשך שלוש שנים זה זמן הנחוץ לנו להרחבת המשק ונוכל לחיות על עבודות חוץ. בייחוד אם לקחת בחשבון ש"קיבוץ בנימינה" בא בהתנגשויות רבות עם קיבוץ כרכור בגלל הרגישות המיוחדת שלהם על שדה העבודה. מציע לעמוד על החלטתנו הראשונה של הרחבת המשק מ- 40 עד 50 משפחות באופן הדרגתי ובמידה שהמשק ידרוש הוספת אנשים בעקב התרחבות הענפים. מתנגד לזה שאנחנו כבר הערב נחליט על עמדתנו בקשר עם איחוד "קיבוץ בנימינה".

 

מנצר (יוסף מינצר): מאמין רק באיחוד מלא על יסוד של שווי זכויות המלא.

 

יהושע ז. (יהושוע זיידנברג): בשבילו חשובה שאלה של אנשים שעלינו להתאחד איתם ולא השתייכותם לגוף פוליטי זה או אחר. המצב הוא כזה שאין לנו מועמד כיום, מועמד אחר מאשר "קיבוץ בנימינה". לא מפחידה אותו כלל הסכנה שלא נוכל לכלכל את כל האנשים הנוספים. אינו מפחד גם כלל מפני זה שהאנשים החדשים יגזלו מאיתנו עמדות בעבודה.

 

צדוק (צשק רוזנטל):  מספר שנמנע מהצבעה באסיפה מתי שדובר על הרחבה, בגלל זה שנתן לעצמו דין וחשבון למה הדבר יביא. ראה אז שרוב האנשים לא נתנו לעצמם דין וחשבון לקראת מה הולכים. מזכיר שבאנו לידי החלטה של הרחבה מתוך זה שאין לנו כוח להמשיך הלאה את קיומנו בתור קבוצה. רק איחוד עם קיבוץ חדש יכול לשנות את המצב הקיים. מתנגד לזה שניכנס לויכוח לפי הצעתו של משה על השתייכותנו להבא לגוף פוליטי מסוים. אף פעם לא דנו על שטח הפוליטי וגם הפעם איננו צריכים לעשות את זאת בתור קבוצה ידועה מתוך א-פוליטית שלה. מציין שקבוצת ג"ש בתור קבוצה עשתה בנקרוט (פשיטת רגל). היא אינה מסוגלת הלאה לשאת את המשק והייתה צריכה, לפי דעתו, למסור אותו לאיזה שהוא קיבוץ אחר.

 

אתיה (הניג): לקבל אנשים באופן הדרגתי לא נקרא, לפי דעתה, להתרחב. צריכים לבוא אלינו בבת-אחת הרבה אנשים. יש להסיר את השאלה של מפלגתיות מהפרק. מציעה לדון עוד הפעם על שאלת ההרחבה.

 

רודי (אמנון זעיר):  רוצה להבטיח לעצמו את חופש הדעה. עונה לאנשים שאינם רוצים לראות בג"ש במה פוליטית, שהדבר הוא הכרחי, כי הבמה הזאת תסתדר ממילא ע"י הקיבוץ החדש ואז גם חלק הגון של החברים הישנים ישתתפו בה. מתוודה מהרגשה הסתומה הקיימת אצלו, שישנה כוונה מצד חלק של האנשים להוציא מהקבוצה את האנשים הבלתי רצויים לו.

 

מונדק (קרונפלד):  מתפלא שאנחנו לפתע פתאום מוכנים לעשות הכל ביחס לאנשים בלתי ידועים לנו ולתת בהם את האמון המלא למרות כל האי-אמון השורר בינינו.

 

משה (אפשטיין): אינו מרגיש בחרדה כלפי קיום המשק שביטא אותה צדוק. המשק עבר הרבה ובכל זאת הולך ומתפתח. אינו מאמין בהצלה ע"י קבלת קיבוץ גדול בבת-אחת. אינו מאמין בדרך כלל שהאנשים יהיו מסוגלים להשתנות ע"י הוספה של אנשים חדשים. בקבלת מספר אנשים יותר קטן, בגבולות של 15 איש, אין סכנה לפחות לכיוון בלתי רצוי לכל חבריה. מדגיש שמכריח אותו לדבר חוש של הגנה עצמית.

 

ישראל (אדיב): לפי דעתו, הדרך להרחבה במידה האפשרית בשבילנו זאת  היא רק דרך של הרחבה הדרגתית. אנחנו צריכים לקבל מתוך קיבוץ מסוים מספר מצומצם של אנשים לשנה ראשונה, בתנאי שתהיה רשות בידנו בגמר השנה, להחליט אם האנשים האלה מתאימים לנו. קבלת קיבוץ גדול בבת-אחת תוסיף רק שטחים חדשים של התנגשויות רבות.

 

יהושע ה. (יהושוע הניג): גם בשבילו חשובה ראשית כל שאלת האנשים שעלינו להתאחד איתם.  במקרה שנרצה לפצל את הקיבוץ בזה שנחליט לקבל בכל פעם רק מספר אנשים מצומצם, נכשיל את כל התכנית של האיחוד כי אף קיבוץ לא יסכים לכך. מתנגד ל"גורדוניה" מתוך זה שכל הצורה והווי הקבוצתי שלהם אינו לפי רוחו.

 

צדוק (צשק רוזנטל):  אינו רואה חשיבות בזה אם נחליט להתרחב לאט או בבת-אחת. 15 איש מ"גורדוניה" יהיו אצלנו בבחינת פועלים זמניים שנתיים, ואנו זקוקים לאנשים שיעבדו וישתתפו יחד איתנו בהנהלת הקבוצה.

 

יוזק (יודנפרוינד): תומך בשתי הידיים בעד התפרקות הקבוצה ומסירתה לקבוץ הארצי, כי אינו מאמין באיחוד עם קיבוץ אחר. חבל לו על קיבוץ שבגורלו ייפול להתאחד איתנו.

 

מרדכי (פרנק):  מצדד את כניסת הקבוצה לקבוץ הארצי של השוה"צ. החומר האנושי של "גורדוניה", לפי דעתו, אינו מתאים בהחלט לקבוצת גן-שמואל. האנשים האלה לא יוכלו לשבת אצלנו אפילו שנה אחת.

 

דוד ריכר:  היה די-זמן לחשוב על כל הדברים לכל אחד, ולכן מציע לגשת להצבעה.

 

ישראל (אדיב):  מתנגד לזה שהערב תתקיים הצבעה מהנימוקים הבאים:  

א.  יש לו הצעה בלתי מעובדת ולכן מציע לדחות את הדיון על החלטה עם איזה קיבוץ אנו מתאחדים לשבוע הבא.                        ב.  "קיבוץ בנימינה" לא החליט על עמדתו כלפי האיחוד ומוטב שבינתיים תתקבל תשובה מהם.

 

יחיאל: אין שום אפשרות בלי כל התייעצות עם המוסדות המיישבים לקבל את קיבוץ השוה"צ מטעמים כלליים, גיזבריים משקיים. אסור לנו לעשות את הצעד הזה על דעת עצמנו. הבנקים, מבלי שיגישו להם תכנית של התרחבות, לא ירצו לתמוך בנו.

 

צדוק (צשק רוזנטל):  אנחנו ראשית כל צריכים לקבוע את העמדה שלנו.

 

יהושע ה. (יהושוע הניג): על אופן הוצאה לפועל יש לדון לחוד יחד עם הקיבוץ שנתאחד איתו. רוצה החלטה פנימית, שלא נשמע להשפעה מהחוץ, למרות כל הדעות שירצו לחתור תחתה.

 

צדוק (צשק רוזנטל) ויהושע ה. (הניג):  פונים לישראל (אדיב) בדרישה לגלות לאיזו הצעה הוא מתכוון.

 

ישראל (אדיב):  מסרב. אחרי שהדרישה הזאת חוזרת מוריד את הצעתו מסדר היום.

 

צדוק (צשק רוזנטל):   מציע להצבעה את יחסינו ל"קיבוץ בנימינה."

 

ישראל (אדיב):  מציע מקודם לדון על השאלה של צורת ההתרחבות.

ברוב קולות עוברת הדעה שצריך מקודם לקבוע את יחסינו ל"קיבוץ בנימינה".

עומדת להצבעה שאלה ליחסינו עם "קיבוץ בנימינה "לפי הצבעה אישית:

 

רשימת האנשים (ואופן הצבעתם):

אמנון (זעיר-רודי) -     נמנע.

ברוך ק.               -     בעד.

דב                    -     נמנע.

דוד א.               -     נמנע.

דוד ר. (רייכר)     -     בעד.

חיים                  -     נמנע.

יהושע ה. (יהושוע הניג)-     בעד.

יהושע ז. (יהושוע זיידנברג)- בעד.

יוסף מ. (מינצר)  -     בעד.

יוסף (יוזק יודנפרוינד) -נמנע.

יחיאל                -    נגד.

ישראל א. (אדיב) -   נמנע.

אלוני (מרדכי)     -    בעד.

מרדכי (פרנק)     -    בעד.

משה (אפשטיין)  -    נגד.

מונדק (קרונפלד)-    נמנע.

צדוק (צשק רוזנטל)- בעד.

שלמה (ברונשטיין)-  בעד.

יצחק                -    בעד.

אתיה (הניג)      -    בעד.

ברכה (מינצר)    -    בעד.

בסיה (בשה-בתיה גולן)-    בעד.

ורד (רחלית)      -    בעד.

זושקה (יודנפרוינד) (?)     

חוה                      (?)

חנה                 -    בעד.

טוצ'קה (לייבל)  -    נמנעת.

מרים (לייטר)    -    בעד.

פניה                -    נמנעת.

פנינה (אלוני)     -    בעד.

פנינה ד/צ(?)     -    בעד.

צביה (צשקה רוזנטל)-בעד.

רומה (אפשטיין) -    נמנעת.

רות (קרונפלד)   -    נמנעת.

רצה –                   (?)

סוניה (אדיב)   -      נמנעת.

שרה (שפירא) -      נמנעת.

תהלה            -     בעד.

 

20 – בעד  

2   – נגד 

13 – נמנעו 

3 איש לא השתתפו בהצבעה.

 

 

הערות מהארכיון:

מופיע בסוגריים () – איננו מופיע בכתב המקור - פיענוח של עובדי הארכיון.


מבחר תמונות של קבוצת בנימינה

 

תגובות לדף