יום העצמאות תשס"ז, מעט תמונות המספרות הרבה
ארכיון ג"ש
תגובות לדף