חפש
ביכורים
הטקסט של חג הביכורים – שורשים ושינויים
2010
כתבה: עמירה הגני

 

שורשים

בטקסטים המלווים את טקס חג הביכורים ניתן להבחין בשלושה מרכיבים, שהשפעתם על רוחו ואופיו מקבילה לשינויים שחלו בטקס במשך השנים.

 

1.      הגשמת החזון

המניע הראשוני להכנסת החג כאלמנט קבוע במסגרת השנה היה הרצון להעשיר את הווי החיים בתוכן תרבותי ושעה של שאר-רוח. לפי עדותה של צשקה, ממייסדי הקיבוץ, שיזמה את החג, השמחה בהישגים החקלאיים ותחושת המימוש של החזון הציוני-שיתופי שהניע את המייסדים, הביאו אותה לחפש לכך גם ביטוי חגיגי-עממי. הטקסטים, שנכתבו והוקראו במסגרת הטקס, נוספו לאחר כשנתיים-שלוש, כשהחג התמסד ותפס מקום קבוע בלוח השנה של הקיבוץ. הטקסטים נכתבו, כנראה, בעיקר בידי ריקל לב ובנימין פגי (בולק), והדגישו במיוחד את הגאווה והשמחה על התממשות החזון, תוך שילוב קטעי שירה עברית חדשה.

 

2.      שיבה אל המקורות

עם השנים, קיבל הטקסט האידיאולוגי טעם אנכרוניסטי, והורגש צורך בטקסט שידגיש היצמדות למקורות החג העתיקים – וזאת כחלק מהמגמה הדומיננטית אז בהווי התרבות הקיבוצית: חיפוש הקשר אל העבר, ומיזוג תכנים וסגנונות חדשים עם אלמנטים ממסורות לאומיות-בסיסיות. מהטקסט "נשרו" קטעי האידיאולוגיה, קטעי השירה הצטמצמו מאד, ולעומתם שובצו פסוקים רלבנטיים מהמקרא, בהתאם לסגנון מופעי החג שהועשרו באלמנטים מודרניים ובהקפדה רבה יותר על רמה ונקיון הביצוע, וכן בסגנון החדש שאיפיין את שמלותיהן של הרוקדות. את הטקסט בנתה מחדש עמירה הגני.

 

3.      עידכון ורלבנטיות

לאחר שנים רבות, החלו להישמע בציבורנו קולות מפקפקים בעצם הרלבנטיות של החג ("אנחנו כבר כמעט לא חיים מחקלאות", "ביכורים יש לנו כל השנה", "בשביל מי ובשביל מה כל ההצגה הזאת"). בהשפעת הוויכוח על ההיצמדות למסורת החג נעשו כמה שינויים: בהבאת הביכורים שולבו גם כלי המיכון החקלאי הגדולים, הריקודים עברו שינויים ושילובים חדשים, והטקסט המסורתי הצטמצם לטובת עידכונים והומור – בעיקר בחלק הבאת הביכורים. כל זאת כדי להתחבר אל הקהל של היום – בעיקר המקומי. חלק זה נכתב מחדש בסוף שנות ה-80 בידי עמיר שפירא.

                                                                                                   

לסיכום:

נוסח חגיגי הוא הנותן לדברים טעם של חג. לא יתכן טקס ללא טקסט טקסי. המרכיב החגיגי (גם כשלפעמים הוא נשמע ארכאי, לקוח ממקורות עתיקים בהתאמה למסורת עתיקה) מסייע מאד להשרות על הקהל אווירה של חג ושל התרוממות רוח. עם זאת, התאמות שהזמן מחייב, הישמרות מאמירות ללא הקשר, והיצמדות לטון אירוני (במידה!) לאורך כל האירוע – ישמרו על סבירות הטקסט וחלקו כמרכיב חיוני של החג. להתאמות במידת הצורך אחראית עמירה הגני.      

 

כתבה: עמירה הגני

 
העתקת קישורמידע
סרטים
תמונות
מוזיקה