חפש
ביכורים
סידור עבודה: מי עושה מה?
2008

ביכורים 2008 – צוות

  • צליל סיון
  • עוזי אלון
  • דוד שוסטר
  • צפריר גולן

פיזור ואיסוף קש

פיזור קש - יום ראשון 6:00

איסוף קש - יום שלישי 6:00

נהג טרקטור גדול – שרון בארי

נהג טרקטור גדול – עוזי אלון

עוזי אלון

צליל סיון

נהג טרקטור קטן - אסף וירגיליס

נהג טרקטור קטן - אסף וירגיליס

רון ילין

איתי הראל

יובל וידרה

עמרי קוליקובסקי

נצר טבת

אילן אדוט

עופר כץ

עידו ינאי

צליל סיון

צפריר גולן

 

אוהד בהגלי

 

  • עומר גרביה
  • רון רוזנברג
  • אורן אדר
  • גבע אדוט
 
העתקת קישורמידע
סרטים
תמונות
מוזיקה