חפש
ביכורים
הקהל - "חג הביקורים"
לאורך השנים
צלמו דוד שני, עמוס גיל וצלמים קודמים
כ-3000 חברים ומוזמנים בקהל הממלא מדי שנה את כל ה"טריבונות" ושורות ה"קש"
 
העתקת קישורמידע
סרטים
תמונות
מוזיקה