חפש
ביכורים
הסרט הראשון - 1951
1951
הביא לפרסום: גיל אורן
שלוש דקות של מקורות נטו
הפסקול מתקופה מאוחרת יותר

תתעלמו מהקטעים המשובשים, זה חלק מהאטנטיות של הסרט
(בהמשך ננסה לנקות את הקטעים האלה)
ניתן כמובן לעצור את הסרט בכל רגע על מנת לצפות במשתתפים כתמונה.
העתקת קישורמידע
סרטים
תמונות
מוזיקה