שרה לייטר
שרה לייטר
  1/1/1875
  3/1/1947
בן/בת זוג  יצחק יעקב
הורה של  ברכה מינצר, אתיה הניג ומרים לייטר ז"ל
סבא/סבתא של  שלמה הגני ז"ל, דינה בולקה ונעמי ארבל
סבא/סבתא רבא  הגיעה לגן שמואל בשנת 1935.
מזהה  212
העתקת קישור