בינה שרון
בינה שרון
  1/1/1898
  25/1/1925
בן/בת זוג  אריה (לושק)
הורה של  שאול שרון.
סבא/סבתא רבא  * נפטרה לאחר לידת בנה שאול.
מזהה  225
העתקת קישור