דבורה אבלביץ
דבורה אבלביץ
  1/1/1905
  18/10/1931
סבא/סבתא רבא  * שלחה יד בנפשה.
מזהה  228
העתקת קישור