יחיאל חוליו מאירוביץ
יחיאל חוליו מאירוביץ
  3/5/1910
  24/7/1967
אח/אחות של  דליה כץ ז"ל, רינה כץ ז"ל
מזהה  281
העתקת קישור