ברטה מאירוביץ'
ברטה מאירוביץ'
  22/3/1914
  25/12/2006
בן/בת זוג  יחיאל חוליו מאירוביץ'
אח/אחות של  חיים גזית ז"ל
מזהה  312
העתקת קישור