מנציח/ה: אברהם זכאי
לזכר הורי
מלכה ומאיר זוכוביצקי
אחי יעקב, יוסף ומשה
העתקת קישור