מנציח/ה: יהויקים דורון
לזכר האם פאולה דינסאג
נרצחה באושוויץ
העתקת קישור