מנציח/ה: לאה גלעד
לזכר אבי LOUIS ROWELSKY
ואחיותי JENY, RUTH, RENATE
העתקת קישור