מנציח/ה: יוסף טולופי-טל
לזכר יקירי אמי זלדה
אבי חיים-בנימין
אחותי סוניה, סבתא שיינדל
סבא מאיר-משה
סבתא וסבא גרין ומשפחותיהם
העתקת קישור