מנציח/ה: משה רייזה-רז
לזכר אבי שאול
אחיותי גיטל, יוכבד, רבקה
אחי יצחק
ומשפחת רייזה-ביאלי
העתקת קישור