מנציח/ה: מרדכי רוזנצוויג
לזכר הורי
שרה בריינדל, צבי הירש רוזנצוויג
האח יוסף דב,
והאחיות רבקה והינדה
העתקת קישור