מנציח/ה: נחמה רוזנצוויג לבית רוזנבלום
לזכר הורי
דבורה אסתר ושמעון זליג רוזנבלום
אחותי לובה
אחי אברהם ויעקב
וילדיהם
העתקת קישור