מנציח/ה: עודד ילין
לזכר הורי אבי
זיסל ויוחנן ליניק
וילדיהם הרשל , סוניה ושרה
העתקת קישור