מנציח/ה: חנה פריש
לזכר יקירי
אמי הלנה לבית רוזנברג
אבי איזידור רוזנריך
העתקת קישור