מנציח/ה: נורית בנסימון
לזכר אמי
פייגה טובה אופושינסקי
שנספתה באושוויץ
העתקת קישור