מנציח/ה: זאב ויונה לנדסמן
לזכר הורינו
פניה וזאב לנדסמן
אחינו יהודה
ואחיותינו פסיה, בלה ולילי
העתקת קישור