מנציח/ה: אביבה וילצ'ק-לנדסמן
לזכר הורי היקרים
איגנץ ונילי וילצ'ק
העתקת קישור