מנציח/ה: רחל כהן-יוספזון
לזכר אבי דוד כהן
אחותי פניה
אבי שלמה ובני ביתם
העתקת קישור