מנציח/ה: מוטק יוספזון
לזכר אמי חנה יוספזון
אחיותי ברטה, פלה, רוזה סבצ'ה
ובני ביתן
העתקת קישור