מנציח/ה: שושנה קנטור-שלמון
לזכר הורי
רבקה ושלמה קנטור
אחותי גולדה קנטור
ואחי דוד אריה ואשר קנטור
העתקת קישור