מנציח/ה: מרים בוסתן
לזכר יקירי
הסבים לאה וישראל הניג
מהעירה פרובוז'ינה
שבגליצה המזרחית
העתקת קישור