מנציח/ה: חיה גלוברמן
לזכר ההורים
ביילה ויצחק לוי
האחים חנוך, אברהם, מרדכי
שמואל ונחמיה
העתקת קישור