מנציח/ה: לאה אברהם פישר
לזכר יקירי
אמי חנה (חינקה)
אחיותי בלומה, שרה, חיה
וילדיהן מהכפר ולנטין הונגריה
נספו באושוויץ 1944
העתקת קישור