מנציח/ה: שמואל-פוצ'י ארזי
לזכר אמי פליז פוקס
אבי מרדכי פוקס
סבתי פני פוקס
אחותי אוה פוקס
אחי אוריאל פוקס
העתקת קישור