מנציח/ה: מרדכי שלמנוביץ-שלמון, מלכה שלמנוביץ-ארזי
לזכר יקירי
אבינו יוסף-משה שלמנוביץ
אחינו שלמה ואליעזר
אחיותינו, שרה, לאה וצביה
ובני משפחותיהם
העתקת קישור