מנציח/ה: פייגה אילן
לזכר הורי
נחמה לבית ר' שמעון שקופ
ור' פייבל שרגאהינדס
העתקת קישור