מנציח/ה: שלמה אילן
לזכר הורי
חנה לבית ברוטמאכר
ושלום שיטקו
אחיותי הלינה, הלה, אלה ומרילה
העתקת קישור