מנציח/ה: רחל לייזון
לזכר הורי היקרים
בלומה ומאיר פשסטשלניץ
אחותי רייזל, אחי יעקב
סבי שמואל פשסטשלניץ
שנספו בשואה בפולין
העתקת קישור