מנציח/ה: יוסף קומורובסקי-גלילי
לזכר הורי
ESTHER & JCHAK KOMOROWSKI.
אחותי ואחי FELA, SZMUEL, MIETEK
העתקת קישור