מנציח/ה: יצחק לרר רימון
לזכר הורי
חנה ויחזקאל לרר
אחי ואחיותי
העתקת קישור