מנציח/ה: לולה אטינגון
לזכר אבי פנחס הרשקוביץ
אמי בלומה טושינקה-הרשקוביץ
ואחי יוסף ואברהם
העתקת קישור