מנציח/ה: מרדכי נורטמן-יסעור
לזכר אבי
פאבל נורטמן NORTMAN
סבתי וסבי
חיה ושמואל נורטמן
וסבי אברהם
העתקת קישור